Afspraken – Huisartsenpraktijk Jansen – Sijbrandaburen

Welkom bij Huisartsenpraktijk Jansen
te Sibrandabuorren

J.J.M. Jansen, huisarts


 

 

 


Vertrek

Na 16 jaar gaat onze praktijkondersteuner Regina Jorna ons per 1 juli a.s. verlaten voor een nieuwe uitdaging in de gezondheidszorg. We zijn dankbaar voor de fijne samenwerking en wensen haar veel succes in haar nieuwe functie.

Per 1 augustus zal de taak van praktijkondersteuner worden overgenomen door Ina Harding. Zij heeft veel ervaring in diverse functies in de gezondheidzorg, ook als praktijkondersteuner.

Mochten gemaakte afspraken gewijzigd moeten worden, dan nemen wij daarover contact met u op.

Huisartsenpraktijk Jansen
It Lange Ein 46 8647 SC Sijbrandaburen

Afspraken

U kunt dagelijks voor het spreekuur een afspraak maken tussen 08.00 uur en 10.00 uur op telefoonnummer 0515 521281.

Ook voor het spreekuur van de praktijkverpleegkundige kunt u dagelijks een afspraak maken tussen 8.00 uur en 10.00 uur op telefoonnummer 0515 521281.

Contact

It Lange Ein 46
8647SC  SIBRANDABUORREN
Tel 0515 521281
Avond- en weekenddienst Dokterswacht Fryslân 0900 – 112 7 112 (10 cent per minuut)