Apotheek – Huisartsenpraktijk Jansen – Sijbrandaburen

Welkom bij Huisartsenpraktijk Jansen
te Sibrandabuorren

J.J.M. Jansen, huisarts


Vakantie

De huisartsenpraktijk is gesloten van 8 t/m 26 augustus 2022. Voor dringende zaken kunt u terecht bij huisarts Hornstra in Boazum telefoon: 0515-521223. Graag tijdig uw herhaalmedicatie bestellen.

U kunt uw chronische medicatie ook rechtstreeks aanvragen bij de apotheek. Tel 0515-215015  * Email: apotheek.itnoard@ezorg.nl 

Ook voor overige apotheekzaken kunt u contact opnemen met Apotheek Scharnegoutum  Tel 0515-215015  * Email: apotheek.itnoard@ezorg.nl 

 


Vertrek

Na 16 jaar gaat onze praktijkondersteuner Regina Jorna ons per 1 juli a.s. verlaten voor een nieuwe uitdaging in de gezondheidszorg. We zijn dankbaar voor de fijne samenwerking en wensen haar veel succes in haar nieuwe functie.

Per 1 augustus zal de taak van praktijkondersteuner worden overgenomen door Ina Harding. Zij heeft veel ervaring in diverse functies in de gezondheidzorg, ook als praktijkondersteuner.

Mochten gemaakte afspraken gewijzigd moeten worden, dan nemen wij daarover contact met u op.

Huisartsenpraktijk Jansen
It Lange Ein 46 8647 SC Sijbrandaburen

Apotheek

U kunt dagelijks (herhalings)medicijnen aanvragen tussen 08.00 en 10.00 uur. Dit kan telefonisch (0515 521281) of via deze website. Ook kunt u lege verpakkingen achterlaten in de daarvoor bestemde “brievenbus” in Sibrandabuorren.

Medicatie besteld ’s ochtends voor 10 uur kan de volgende werkdag na 12 uur opgehaald worden bij Apotheek Scharnegoutum (naast het Swettehûs). De apotheek is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17 uur.

Als u liever uw medicatie uit de servilocker bij de Poiesz supermarkt in Scharnegoutum of bij Apotheek It Noard, Apotheek Postma of Apotheek Sasburg in Sneek haalt, dan kunt u dat doorgeven aan de assistente.

U kunt de medicijnen niet meer ophalen uit de praktijk in Sibrandabuorren.

 • Apotheek Scharnegoutum  (Naast het Swettehus)                                                                                                                                                                                                                                      Legedyk 43, Scharnegoutum                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tel: 0512-215015
 • Apotheek It Noard
  Dr. Kuyperlaan 1, Sneek
  Tel: 0515-767279, email: apotheek.itnoard@ezorg.nl
  www.serviceapotheek.nl/itnoard
 • Apotheek Sasburg
  Ype Staakstraat 1, Sneek
  Tel: 0515-411711, email: apotheeksasburg@ezorg.nl
  www.apotheeksasburg.nl
 • Apotheek Postma
  Oosterdijk 65, Sneek
  Tel: 0515-412316, email: apo.postma.informatie@ezorg.nl
  www.apotheekpostma.nl