Spoedgevallen – Apotheekhoudend Huisarts Jansen – Sijbrandaburen

Welkom bij Huisartsenpraktijk Jansen
te Sibrandabuorren

J.J.M. Jansen, apotheekhoudend huisarts

 

Apotheekhoudend Huisarts Jansen
It Lange Ein 46 8647 SC Sijbrandaburen

Spoedgevallen

Ons SPOEDNUMMER is 0515-521145 of telefoonnummer 0515 521282, keuzenummer 1.
Na 17.00 uur en in het weekeinde belt u met Dokterswacht Fryslan op telefoonnummer
0900 112 7 112