Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk Jansen – Sijbrandaburen

Welkom bij Huisartsenpraktijk Jansen
te Sibrandabuorren

J.J.M. Jansen, huisarts


 

 

 


Vertrek

Na 16 jaar gaat onze praktijkondersteuner Regina Jorna ons per 1 juli a.s. verlaten voor een nieuwe uitdaging in de gezondheidszorg. We zijn dankbaar voor de fijne samenwerking en wensen haar veel succes in haar nieuwe functie.

Per 1 augustus zal de taak van praktijkondersteuner worden overgenomen door Ina Harding. Zij heeft veel ervaring in diverse functies in de gezondheidzorg, ook als praktijkondersteuner.

Mochten gemaakte afspraken gewijzigd moeten worden, dan nemen wij daarover contact met u op.

Huisartsenpraktijk Jansen
It Lange Ein 46 8647 SC Sijbrandaburen

Praktijkinformatie

Contact

J.J.M.Jansen, huisarts

It Lange Ein 46
8647 SC Sibrandabuorren
Telefoonnummer 0515-521281
Spoed nummer 0515-521145
Fax  0515 521109

Spreekuurlocatie

Spreekuurlocatie in Scharnegoutum: Legedyk 43 (vanuit Sneek de Poiesz voorbij, na 25 meter rechts)

Na 17.00 uur en in het weekeinde Dokterswacht Friesland, www.dokterswacht.nl of  0900 – 112 7 112.

Openingstijden

08.00 -12.00 uur en 13.00-17.00 uur, donderdagmiddag gesloten

Spreekuren

Op afspraak in Sibrandabuorren en Scharnegoutum (bellen tussen 08.00-09.00 uur)

 • Sibrandabuorren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
 • Scharnegoutum: dinsdagmorgen en donderdagmorgen

  09-12-2006
  Sybrandaburen
  dorpsdokter
  Jansen aan het werk
  ©Foto : Hoge Noorden/Jacob van Essen
  www.hogenoorden.nl

Telefonisch spreekuur: dagelijks van 13.00 uur-13.30 uur, behalve donderdag!

Visites

Aanvragen dagelijks tussen 08.00 en 10.00 uur.

Herhalingsmedicatie

1. Lege verpakkingen inleveren:
*voor 10.00 uur ’s morgens in Sibrandabuorren
2. via deze site.
3. telefonisch: tussen 08.00 en 10.00 uur.

Waarnemend huisarts tijdens vakanties

Apotheekhoudend huisarts J.Hornstra, It Oerd 12 te Boazum: 0515-521223.

Na 17.00 uur en in het weekeinde Dokterswacht Friesland, www.dokterswacht.nl of 0900 – 112 7 112.